Публикации

Показват се публикации от юли, 2020

Георги Кирков – нашият незабравим майстор

Изображение
ГЕОРГИ КИРКОВ – НАШИЯТ НЕЗАБРАВИМ МАЙСТОР Георги Димитров Георги Кирков, или както ние всички го наричахме – Майстора, е най-близкият съратник на Благоев в създаването и развитието на нашата партия. Бойната и творческа дружба на Благоев и Кирков е един от най-знаменателните факти в историята на Партията.  Наред със своята огромна обща и специална марксистка ерудиция Кирков бе едновременно блестящ оратор и политически агитатор. Със своето силно и убедително слово той вдъхновяваше и завладяваше масите, както никой друг след него не е можал да прави това в такава степен. В тежките дни за нашата партия, след разцеплението и с „широките социалисти“ в 1903 година, когато тя трябваше да си пробива път в дребнобуржоазните условия на нашата страна. като самостоятелна пролетарска партия, в най-остра борба против опортюнистическите извращения на марксизма, агитаторският талант и неизчерпаемата енергия на Кирков изигра извънредно голяма роля. В тоя период едва ли някой друг от деятелите на нашата

Бележки на В. Коларов за свободата на печата, характера на народната демокрация и разликите между съветската и отечественофронтовската демокрация

Изображение
Когато се поставя въпросът за свободата на печата, не може да се игнорира въпросът за корупцията на печата, за неговата зависимост от крупния капитал и плутократичните групи. Свободата на образуваните политически партии в една народна демокрация ще бъде ограничена в името на жизнените интереси на народа. Фашистки партии не ще се допускат. Не ще се допускат партии (и печат), които конспирират срещу основните права и свободи на народа, които готвят военни преврати срещу народната власт, които подкопават националната независимост. Партиите трябва да бъдат инструмент на демокрацията и народните свободи. Съветската демокрация – основни черти и признаци. 1) Няма експлоататорски класи (капиталистическа и земевладелска). 2) Средствата за производство са държавна или колективна (колхозна) собственост. В частна собственост се намират още такива средства за производство, които служат главно за задоволяване на лични и семейни нужди (частни стопанства на колхозниците, индивидуални занаятчии, селски

Из писмата на Васил Левски – демократска република

Изображение
Демократска република Днешния век е век на свободата Г-не, днешният век е век на свободата и равноправието на всички народности. Днес всеки притеснен и потиснат, всеки, комуто тежат робските синджири на врата и който носи жалостното и срамно име роб, е напънал всичките си сили – и нравствени, и физически – и търси случай да отърси от себе си по какъвто и начин да би било робското тегло... (Всеки) иска да живее свободно и да се наслаждава на божията природа, (всеки) иска да бъде човек. Роби сме и ние българите. В нашата татковина върлуват турски разбойници и еничери и нашите долини ечат от робски въздишки и охкания. Но и ние търсим случай да разкъсаме робските вериги, да изгоним далече от земята си турските кеседжии, да подигнем и изградим храма на правата свобода и да дадем всекиму своето. Левски до богат българин във Влашко - 6.Х. 1871 г. Сегашната деспотско-тиранска система да заменим с демократска република Подбуда. Тиранството, безчовещината и самата държавна система на турското пр

Селска хроника – Никола Вапцаров

Изображение
„Солидарност“, художник Кете Колвиц Селска хроника По радиото някой шумно спори. С кого? Не знам. А може би с народа. Говори си и нека си говори, нали затуй му плащат хората. „Държава има, има власт, която неспирно бди за ваште интереси. Хвърлете лозунга! Плаката на земята! Народът е доволен, сит и весел.“ Във кафенето някой се изсекна и дълго трна със здравите опинци, игледа се и каза уж полека: – Комай ни лъжат тия синковци. А и в писанието писано е божем: „Глас народен – глас божи.“ – Комай си прав – обади се от ъгъла един младеж със глас от глад изстинал, – нали така ви лъгаха и през петнайсета година? И ако нас ни карат да умираме, а ако нас ни тикат към куршумите, то сигурно и лудия разбира, че ние трябва да си кажем думата. Та казвам аз, понеже няма олио и хлябът е от мъката по-чер, един е лозунга: Терора долу! Съюз със СССР! Защо е създадено стихотворението? През есента на 1940 г. в София е изпратен главният секретар на Съветското външно министерство Аркадий Соболев. Той п