Публикации

Показват се публикации от август, 2020

Изобличаването на Багряновото двуличие трябва да бъде последвано от дела!

Изображение
Изобличаването на Багряновото двуличие трябва да бъде последвано от дела! Скъпи съотечественици! Грандиозното лятно настъпление на Червената армия, което продължава непрестанно в течение на повече от два месеца, приближи войната в Европа към нейната развръзка. След като напреднаха 500-–600 километра, доблестните съветски войски със стремителни удари разгромиха германските армии по целия фронт от Балтийско море до Черно море, унищожиха около един милион германски войници и офицери и напълно очистиха от германските окупатори Украйна и Белорусия, както и голяма част от територията на Прибалтийските съветски републики. Преследвайки разгромените германски пълчища, те нахлуха в Полша, освободиха значителна част от нейната територия и създадоха угроза за Варшава и Краков. Съветските войски излязоха вече на границата на Източна Прусия и всеки момент войната може да бъде пренесена върху германска територия, за да бъде завършена със завземането на Германия от съюзните войски и с унищожаването на

Завещание – Янош Вайда

Изображение
ЗАВЕЩАНИЕ Над клуба на магнатите се вее флаг черен за богатия събрат. Народът нека сълзи днес да лее, предаде богу дух велик магнат. След себе си наследник не оставя: богатствата му - де ще идат те? На своята родина ли ги дава, та с тях пред нея да се отчете? Ще вземат неговото завещание - родено във спокоен час: това ще да е плод на ум и на старание… Какво ли казват мъдрите слова? Преглежда го нотариусът вещо, срещу прозореца го гледа: - Как? Защо е толкоз кратко?… Чудно нещо! - напразно в него той се взира пак. „Във ален флаг ловджийски да почивам там, где лисици гонех в моя лес!” - тъй буквите, изписани красиво блестят пред мен - текел-фарес. И - край. Това е волята последна на тоя, който е живял в палат. А в дрипи е родината ни бедна и нашите деца измъчва глад. Това се казва благородник славен! Умира той - „след него и потоп!” Такава сетня воля е оставил - де да лежи в самотен, хубав гроб. Във клуба всички ахват: „Знаменито!” Във Буда кралят тъне в тъмен грях… А нелегално патриоти