Публикации

Показват се публикации от април, 2015

България, НАТО и гражданското общество

Изображение
Основният въпрос, който звучи с яснота днес е този за мира, като общо човешко достояние, така и като конкретно пожелание за мир в Европа и с Русия. Политическите сили които седма година не могат и не желаят да се справят с икономическата криза в Европа, поставят диктатурата на банките и пазарите над демокрацията и правата на човека, прилагат политиката на строги икономии и вечно задлъжняване, намериха упора в украинската криза, санкциите спрямо Русия и подготовката на бъдещ военен сблъсък. Възможността за подялба и икономическа доминация над Украйна, вдъхване на жизнени сили в отдавна дотегналата на света военна организация НАТО, посочването на враг в името на който трябва да се понася диктатурата на строги икономии и да се приложат още ограничения на правата и свободите е същността на днешната дясна политика в Европейския съюз. Русия на едрата олигархия, огромните печалби от суровинните богатства и стремежа за завръщане като световен лидер също не застава на ясни п

Забравената победа 1944-1945 - трета част

Изображение
3. БРЕГАЛНИШКО-СТРУМИШКА ОПЕРАЦИЯ Брегалнишко-Струмишката операция се проведе от 4-а българска армия, в чийто състав влизаха 5-а и 7-а пехотна дивизия и 2-ра конна бригада. а) Планове и подготовка на страните На немскофашисткото командуване Както по другите две направления, така и тук немскофашисткото командуване съсредоточи значителни сили, за да не допусне проникване на българските войски към долината на р. Вардар. По направлението Горна Джумая (Благоевград)-Царево село-Кочанич Щип-Велес и Петрич-Ново село-Струмица се отбраняваха части от 11-а въздушно-полева дивизия, а по-късно от 22-ра пехотна дивизия в състав по два полка и около 20 оръдия. Отбраната на противника се състоеше от няколко позиции, изградени на принципа на груповата отбрана. По направлението Горна Джумая-Царево село-Кочани-Щип-Велес предният край на първата позиция минаваше на рубежа: хребета Врътешка-Рашки рид-Гладни Рид-отм. 866. Втората позиция бе изградена по височините: Стефов чукар-с. Биг

Георги Шейтанов - погрома 1925 година

Изображение
Погрома 1925 - по дирята на безследно изчезналите. Георги Шейтанов е заловен край с.Конево на 26 май 1925 г. Убит е край гара Белово или в Пиринска Македония на 2 юни 1925 г.  Георги Шейтанов е правият в ляво с шапка Вятърът Ти пак застана сам пред моя праг - навън в нощта. Плачът на твойта самота разкъсва ми сърцето и бледно е лицето ми от твойте вопли. О, тебе никой не затопли - измъчена стихия, през нощта: ти, сляп титан, без слънце и без зрак. Морето Море - приятел; люлка ти на ветровете, вечен бунт от огън и от пяна яростна, пламтяща, разлюляна като мълния над световете. На твоя бряг очаквам аз зората, ведно със бурния ти рев понесен: в душата си аз нося твойта дива песен и вечния ти зов към небесата. На баща ми Пред гроба ти далечен челото си навеждам в няма мъка и плача в час на гордост и беда над участта на роба: - теб жалби по прокудени чада доведоха до гроба. Аз чакам Вериги в нощта коваха нищи духом с закана злобна срещу

РАЗВИТИЕ НА ВЪНШНАТА ПОЛИТИКА И НА ПОЛИТИКАТА ПО СИГУРНОСТТА НА БЪЛГАРИЯ В РАМКИТЕ НА НАТО И ЕС

Иван АЛАДЖОВ  журналист  І. ГЕОПОЛИТИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ И ГЕОПОЛИТИЧЕСКИ ИНТЕРЕСИ НА БЪЛГАРИЯ Членове на Североатлантическия пакт днес са 28 държави. България бе приета през пролетта на 2004 г. Ползите и задълженията, които произтичат от този факт имат двоен произход: от една страна те зависят от стратегическите намерения на пакта, а от друга - от българските геополитически интереси, от нашите възможности и от взаимоотношенията ни с нашите съседи. Кое е характерното за тези два аспекта в отношенията “България - НАТО"?  За НАТО Балканите винаги са били част от основната му стратегическа оперативна зона. В нейната военна конфигура-ция България заема югоизточния край на региона и изпълнява двойна роля: по отношение на Европа и Европейския съюз тя е сухопътна граница и вход към Мала Азия, а по линия на НАТО - тя е морската му граница към Русия и района на Кавказ. В сравнение със своите съседи България споделя по-голямата част както от предимствата, така и от недостатъците на Б

Христо Ясенов - погрома 1925 година

Изображение
Погрома 1925 - по дирята на безследно изчезналите. Христо Ясенов е арестуван на 21 април 1925. Безследно изчезнал след 10 май 1925. Мироздание Пред моя взор животът се разтвори кат чашката на ведроцветен крин - и аз пребродих всички кръгозори: целувах свода знойноведросин и славослових земната съблазън, като прокуден и разблуден син. Живота ми бе ярко отбелязан с победите по триумфален път, макар да бях с проклятие наказан. И неведнъж целувах свойта смърт, и неведнъж съм плакал от тревога - безгрешно чист и раб на свойта плът. Но и в скръбта на тая участ строга, сред земното безпътие и срам целунах злото и създадох бога - и сам издигнах лъчезарен храм, и мир създадох - нов и необятен - и нему свойто слънце ще раздам. Благодарност Освободен, отправям своята благодарност към всички приятели, познати и съчувственици, както и към редакциите на всички вестници, които изказаха своя протест на възмущение по повод моето безпричинно и беззаконно интерниран

Забравената победа 1944-1945 - втора част

Изображение
Глава втора ПЪРВИ ПЕРИОД НА ОТЕЧЕСТВЕНАТА ВОЙНА (септември - ноември 1944 г.)  1. НИШКА ОПЕРАЦИЯ Оперативната обстановка, при която започна и се проведе Нишката операция, се характеризираше със стремежа на хитлеристкото командуване да изтегли войските си от Гърция и Егейските острови и да спре стремителното настъпление на Съветската армия по Дунавското стратегическо направление. Определящата роля обаче на Балканския полуостров принадлежеше на Съветската армия. Нишката операция беше проведена от 2-ра армия, която наброяваше около 130 000 души. а) Планове и подготовка на страните  На немскофашисткото командуване Замисълът на немскофашисткото командуване предвиждаше провеждането на активни отбранителни действия с цел да не се допусне проникване на българските войски по долината на р. Южна Морава и р. Нишава до изтеглянето на войските си от Гърция и Егейските остро- ви. Отчитайки важността на Софийско-Нишкото оперативно направление, то съсредоточи и развърна за д