Давид Сикейрос

Давид Сикейрос - (29.12.1896-6.1.1974) един от тримата велики мексикански художници-стенописци.

"Аз рисувам за народа, за всички. Който не знае да чете и няма възможност да се образова по друг начин, може да гледа моите стенописи на улицата или по стените на сградите. Като се върне в къщи, той неизбежно ще носи в душата си куп впечатления и преживявания"

Давид Сикейрос

Давид, ти винаги за мен оставаш
кълн, светло избуял сред свойта древна пръст,
чиито плодове се раждат в земетръс
и се разпръсват в огън, като лава

Рафаел Алберти

Автопортрет, Давид Сикейрос, 1946г.

Демокрацията разкъсва своите окови (Народната демокрация), 
Давид Сикейрос, 1934г

Селска майка, Давид Сикейрос, 1962г.

Алегория на расовото равенство, Давид Сикейрос, 1943г.

Портрети от днешно Мексико, Давид Сикейрос, 1932г.

Борба за освобождение, Давид Сикейрос, 1961г.

Културен център, Давид Сикейрос, 1971г.

Културен център, Давид Сикейрос, 1971г.

Революцията, Давид Сикейрос

Марш на човечеството, Давид Сикейрос, 1971г.

Марш на човечеството, Давид Сикейрос, 1971г.

Марш на човечеството, Давид Сикейрос, 1971г.

Филм с произведения на Давид Сикейрос.

Популярни публикации от този блог

Балада за комуниста – Веселин Андреев

Златю Бояджиев - приказка за трудовия човек

Поезията на Христо Кърпачев