Работнически марш, Песен на труда – Георги Кирков

 

Константин Мьоние, Паметник на труда (детаил)

Работнически марш

Напред, работници, другари,
веч чуй се бойната тръба!
Напред, борци – часът удари,
часът на славната борба!
            Да млъкнат разпри и в света
            да дойде братството с любовта.
Ей нашта цел, от всички главна,
що гоним ний в борбата славна!
            Напред, напред! Да се сплотим!
            Цял свят е с нас – ще победим!
Ний броиме хиляди в борбата,
навред – в села и градове –
една мечта кипи в сърцата
и крепи наште редове:
             От всичко, що трудът е дал,
             да има всеки равен дял!
Ей нашта цел, от всички главна,
що гоним ний в борбата славна!
              Напред, напред! Да се сплотим!
              Цял свят е с нас – ще победим!
Ножове, пушки и топове,
какво вий значите за нас?
Ний носим днес оръжия нови –
свободен дух и горда свяст.
               Да рухне робството и во век
               свободен да е человек.
Ей нашта цел, от всички главна,
що гоним ний в борбата славна!

Георги Кирков, 1899г.

 

Константин Мьоние, Паметник на труда (детаил)

Песен на труда

Дружна песен днес да екне.
Песен на трудът!
На сърца ни да олекне –
да живей трудът!

С рядка участ, с чудно име
слави се трудът:
нему всичко ний дължиме –
да живей трудът!

От стрелата на дивака
до железний път –
всичко плод е на ръката –
да живей трудът!

О, дигнете си челата,
роби на трудът,
вий творци сте на благата,
да живей трудът!

Гордо знамето развейте –
иде веч денят
друга песен да запейте
да живей трудът!

Георги Кирков, 1898 г.


Георги Кирков


Популярни публикации от този блог

Балада за комуниста – Веселин Андреев

Златю Бояджиев - приказка за трудовия човек

Поезията на Христо Кърпачев